BADEMCİK DOKUSUNDAKİ ÇALIŞMAMIZ  İTALYA'DA FARMAKOLOJİ DERGİSİNDE YAYINLANDI
  • Dr. Öğretim Üyesi Fuat BULUT
  • 10030
BADEMCİK DOKUSUNDAKİ ÇALIŞMAMIZ İTALYA'DA FARMAKOLOJİ DERGİSİNDE YAYINLANDI

Bademcik dokusundaki biofilm adlı çalışmamız İtalya'da klinik farmakaloji dergisinde yayınlandı.Bademcik enfeksiyonları çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlar olup özellikle sık tekrarlayan bademcik enfeksiyonlarında zamanla bakteriyel biofilm tabakası oluşmaktadır. Bu tabaka çok güçlü bir yapıya sahip olup çoğu zaman ilaçlara direnç göstermektedir. Bu çalışmada asetilsistein ve asetilsalisilik asitin biofilm tabakasına etkileri ışık ve elektron mikroskobu ile gösterildi. Yayınımız e-arşivden almanya'dan dikkat çekici bir çaışma olarak gösterildi. 

 

çorlu bademcik hastalıkları çorlu bademcik ameliyatı