35.ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ KONGRESİNDE 3 POSTER 1 SÖZLÜ SUNUM İLE YER ALDIK.

35.ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ KONGRESİNDE 3 POSTER 1 SÖZLÜ SUNUM İLE YER ALDIK.

        ·      İnfraauriküler Rekürren Dermatofibrosarkoma Protuberansın Cerrahi Eksizyonu ve Bilobe Flep ile        Rekonstrüksiyonu, 35. Ulusal kbb kongresi, 2013, Antalya

·         Nadir Görülen Suprahyoid Yerleşimli Tiroglossal Duktus Kisti Eksizyonu ve Ayırıcı Tanısı, 35. Ulusal kbb kongresi, 2013, Antalya

·         N-asetilsistein ve Asetilsalisilik asit’in Tonsil Dokusundaki Biofilm Üzerine Etkisi, 35. Ulusal kbb kongresi, 2013, Antalya

·         Nadir olgu: Orta kulağın dev kolesteatoması, 35. Ulusal kbb kongresi, 2013, Antalya


Diğer Duyurular
Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.