35.ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ KONGRESİNDE 3 POSTER 1 SÖZLÜ SUNUM İLE YER ALDIK.
  • Dr. Öğretim Üyesi Fuat BULUT
  • 1737
35.ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ KONGRESİNDE 3 POSTER 1 SÖZLÜ SUNUM İLE YER ALDIK.

        ·      İnfraauriküler Rekürren Dermatofibrosarkoma Protuberansın Cerrahi Eksizyonu ve Bilobe Flep ile        Rekonstrüksiyonu, 35. Ulusal kbb kongresi, 2013, Antalya

·         Nadir Görülen Suprahyoid Yerleşimli Tiroglossal Duktus Kisti Eksizyonu ve Ayırıcı Tanısı, 35. Ulusal kbb kongresi, 2013, Antalya

·         N-asetilsistein ve Asetilsalisilik asit’in Tonsil Dokusundaki Biofilm Üzerine Etkisi, 35. Ulusal kbb kongresi, 2013, Antalya

·         Nadir olgu: Orta kulağın dev kolesteatoması, 35. Ulusal kbb kongresi, 2013, Antalya