YENİ!!! EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİALI HASTALARDA VENTİLASYON
  • Dr. Öğretim Üyesi Fuat BULUT
  • 16195
YENİ!!! EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİALI HASTALARDA VENTİLASYON

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKİMİNDE (EFFÜZYONLU OTİTİS MEDİA) Orta kulakta sıvı oluşumu alerjik nedenlerle, genizeti varsa, çevresel faktörler (özellikle hava kirliliği olan bölgeler)  gibi nedenlerle oluşabilir. Bu hastalık çok sinsi seyredebilir. İki kulakta sıvı birikimi varsa çocuklar televizyonun sesini açabilir. Tek kulak çoğu zaman aile tarafından farkedilmeyebilir. Orta kulakta sıvı birikimi çoğu zaman yakın takiple tedavi gerektirir. Bu bazen ilaç tedavisi bazen ameliyat olabilir. Bu hastalık tedavi edilmediği zaman işitme kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle bu hastalığın tedavisi önemlidir. Hava kirliliği olan bölgelerde bu hastalık kendini daha çok hissettirebilir. Yeni çalışmalar  9-18 ay arası daha uzun bir bekleme ve izlem periyodunu önermektedir.  Erişkinlerde ise endikasyonlar değişmemiştir.