MEMORİAL HASTANESİNDE  CANLI AMELİYATIMIZ SONA ERDİ!!
  • Dr. Öğretim Üyesi Fuat BULUT
  • 8890
MEMORİAL HASTANESİNDE CANLI AMELİYATIMIZ SONA ERDİ!!

 

Ağız tabanı hastalıklarında transoral uygulamalar...

“Ağız tabanı hastalıklarında transoral cerrahi uygulamalar” adı altında teorik sunumların ve canlı operasyonların yapıldığı bir günlük toplantı bölgesel çapta  gerçekleştirildi.

DOÇ. DR.ERCAN AKBAY

Kadavra görüntüleri üzerinden ağız tabanı ve suprahiyoid bölgenin cerrahi anatomisi

Ağız tabanı hastalıkları ve konjenital anomalileri

Avantaj ve dezavantajları ile transoral cerrahi yaklaşımlar    

Videolarla transoral submandibuler bez eksizyonunda cerrahi teknik 

Paraglandüler kistik ve solid kitlelerde bez koruyucu yaklaşım

Tiroglossal kistin transoral eksizyonu (Transoral orta hat ve lateral sublingual yaklaşım)

Transoral yaklaşımın güçlükleri ve komplikasyonları, başlıklı teorik sunumlarını yaptı. Bu alanda çok yeni uygulamaların da bulunduğu cerrahi teknikler tartışıldı. Ardından canlı cerrahi uygulamaya geçildi. Kronik siyalolitiyazis ve kronik siyaloadenit olgularından oluşan 2 hasta transoral yaklaşım ile submandibuler bez eksizyonu yapıldı. Katılımcı memnuniyetinin yüksek olduğu alanındaki bu ilk toplantı iyi dilek temennileri ile kapandı.